Privacyverklaring

Privacy Statement Muziekstudio Anneke Wouterse

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en handel in dit kader in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Ik gebruik persoonsgegevens primair omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast gebruik ik persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met betrokkene.

Persoonsgegevens in de vorm van beeld- en geluidmateriaal wordt  vooral gebruikt  als lesmateriaal.  Beeldmateriaal  voor website en andere publicitaire doelen wordt alleen na instemming met betrokkene gebruikt. Tijdens uitvoeringen en concerten zal worden aangegeven dat er opnames worden gemaakt. Indien je dit niet wilt, kun je dit bij aanvang aangeven bij de fotograaf.

Ik ga uit van de wettelijke bewaartermijnen. Ik bewaar naam, lesperiode en instrument ook na de wettelijke termijn in een papieren archief.

Ik ken en respecteer je rechten.  Gegevens zullen nooit gedeeld of verhandeld worden met derden.

Contactgegevens Als je vragen hebt over het privacy beleid kun je contact opnemen met annekewouterse@live.nl of 06-13403909

6-4-2021, Muziekstudio Anneke Wouterse